Egzekucja komornicza przy wsparciu detektywa

Uciekanie przed egzekucją komorniczą, przepisywanie nieruchomości i ruchomości na osoby trzecie, to częste działania dłużników, z którymi na co dzień spotyka się komornik. Jednak tego typu działania mogą przysporzyć jeszcze większych problemów, gdy komornik zdecyduje się na współpracę z detektywem. Continue reading

Mieszkania w Wejherowie

W obecnych czasach dość często zmieniamy miejsce zamieszkania. Przenosimy się na drugi koniec kraju czy to z powodu rozpoczęcia nauki na którejś z uczelni wyższych, czy z powodu otrzymania atrakcyjnej propozycji pracy. Nie zawsze mamy realny wpływ na to, gdzie się przeniesiemy. Jeśli jednak możemy wybierać – to gdzie najlepiej będzie zamieszkać? I dlaczego warto na poważnie przemyśleć kwestię mieszkania w Wejherowie jeśli mamy dzieci? Continue reading

Jak kupić mieszkanie z licytacji komorniczej

Zakup mieszkania jest bardzo dużym wydatkiem, dlatego wiele osób szuka różnych sposobów, które pozwolą im na jak największe oszczędności. Jednym z dostępnych rozwiązań jest zakup takiej nieruchomości z licytacji komorniczej. Zaletą jest często bardzo niska cena, trzeba jednak liczyć się z różnymi zagrożeniami.

Continue reading

Ściąganie zaległych alimentów przez komornika

Alimenty to rodzaj świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Jest to świadczenie regularne i obligatoryjne. Powstaje z powodu tzw. obowiązku alimentacyjnego, który może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa. Zakres alimentów ustala się, biorąc pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego. Niestety nierzadko się zdarza, iż zobowiązany (np. ojciec) uchyla się od płacenia alimentów na rzecz tego uprawnionego (najczęściej dziecka). Continue reading

Jak zostać komornikiem

Zawód komornika sądowego został szczegółowo uregulowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 790). Ustawodawca dokładnie określił kto oraz jak może zostać komornikiem. Powszechnie zawód ten kojarzy się z zajęciem trudnym, a przede wszystkim niewdzięcznym. Ustawa nadaje komornikowi status funkcjonariusza publicznego, posiadającego określone prawa i obowiązki. Komornik sądowy jest organem władzy publicznej, działa przy sądzie rejonowym. Jest ściśle związany z władzą sądowniczą, ale nie jest jego organem. Miejscem pracy komornika jest jego własna kancelaria.

Continue reading

Jak się dogadać z komornikiem

Długi, szczególnie jeżeli mamy ich sporo, to źródło nieustannego stresu, zwłaszcza jeżeli przestajemy nad nimi panować i nie dajemy rady ich spłacać. Co zrobić, jeżeli dowiemy się, że została wobec nas wszczęta egzekucja komornicza? Czy to jednoznacznie oznacza, że poniesiemy koszty nie tylko bezpośrednio związane z naszymi długami, ale także opłaty, które nalicza dla siebie komornik? Jak się dogadać z wierzycielem w takiej sytuacji? Continue reading

Ile zarabia komornik

Z całej puli zawodów realizowanych na naszym rynku pracy, komornik jest jednym z najbardziej nielubianych. Jego zadania oscylują bowiem wokół ściągania części majątków dłużników, którzy uchylają się zapłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych, często na granicy prawa. Mimo wszystko specjalistów z tej dziedziny nie brakuje – na jakie zarobki mogą oni liczyć?

Continue reading