Co może zająć komornik?

Konieczność spłaty piętrzących się zobowiązań finansowych nigdy nie jest sytuacją prostą. Gdy nie udaje nam się dotrzymać kolejnych terminów, musimy liczyć się z nakazami zapłaty i postępowaniami windykacyjnymi. Ostatecznością w takich przypadkach jest interwencja komornika, który może zająć nasz majątek, aby zabezpieczyć spłatę długów.

Pomimo tego, że tego typu interwencja to dla wielu szok, warto dowiedzieć się, co może zabrać komornik, jeżeli zostanie wezwany.

Continue reading

Licytacje i aukcje komornicze

Komornik sądowy to organ władzy publicznej, funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym. Na komornika zostały nałożone obowiązki związane z rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego, polegające na ściągnięciu należności od dłużnika na rzecz wierzyciela. Podstawą prawną takich działań są wyroki, nakazy sądowe oraz akty notarialne. Komornik ma za zadanie odzyskać należność, ale metodami ściśle określonymi w prawie. Zakres jego praw i obowiązków został uregulowany w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 101 ze zm.).

Continue reading