Egzekucja komornicza przy wsparciu detektywa

Uciekanie przed egzekucją komorniczą, przepisywanie nieruchomości i ruchomości na osoby trzecie, to częste działania dłużników, z którymi na co dzień spotyka się komornik. Jednak tego typu działania mogą przysporzyć jeszcze większych problemów, gdy komornik zdecyduje się na współpracę z detektywem.

Samotnie działający komornik, który nie stwierdzi posiadanego majątku przez dłużnika, ma dwa wyjścia, jedno to umorzenie postępowania komorniczego i stwierdzenie niewypłacalności dłużnika, a drugie to pójście na współpracę z detektywem.

Może dojść również do sytuacji w której komornik, dojdzie do porozumienia z dłużnikiem przeciwko osobie chcącej odzyskać swoje należności. W takich przypadkach komornicy stosując przepisy prawne, nakierowują sprawę tak, aby była ona korzystna dla komornika. Do takich sytuacji często dochodzi, gdyż komornik jest przydzielani lokalnie i może być w określonych stosunkach z dłużnikiem. W takiej sytuacji, każdy kto chce odzyskać swoje pieniądze, może prześwietlić działania dłużnika i komornika. Ustali on przede wszystkim, czy przebywają oni w bliższych stosunkach, czy znali się wcześniej, a także określi jaki charakter mają ich stosunki. Zbierze dowody, które udowodnią popełnienie przestępstwa celem uniknięcia przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Jak sprawdzany jest majątek?

W przypadku, gdy dłużnik okazuje się niewypłacalny, zadaniem detektywa jest przeprowadzenie stanu faktycznego. Zbierze on materiały dowodowe, które mogą okazać się niespójne z przedstawionymi informacjami o posiadanym majątku. Wielu Polaków ukrywa aktualny stan posiadania nieruchomości, ruchomości lub gotówki. Robią to oni celowo, by nie spłacać długów. Detektyw przy współpracy z wierzycielem bądź z komornikiem ustali faktyczny stan rzeczy. Detektyw na podstawie gruntownych obserwacji, sprawdzi czy dłużnik nie uzyskuje dochodów z ukrytych źródeł. Sprawdzi on czy rzeczywiście nie jest właścicielem nieruchomości, a jeśli nie jest, to czy w nich mieszka i czy korzysta z ruchomości, które rzekomo nie są w jego posiadaniu. Po wnikliwej analizie detektywa może się okazać, że dłużnik dysponuje jednak majątkiem, który może mu pozwolić na spłatę aktualnych zobowiązań.

Na podstawie śledztwa prowadzonego przez biuro detektywistyczne warszawa można wystąpić do sądu w sprawie wyjawienia posiadanego majątku. W drodze tego postępowania dłużnik, musi przed sądem przedstawić faktyczny stan finansowy i przedstawić wszystkie źródła otrzymywanego dochodu, posiadanie majątku, a także zostanie wnikliwie przeanalizowana jego kondycja finansowa łącznie z prześwietleniem przelewów bankowych. Taki dłużnik wobec którego prowadzone jest postępowanie sądowe trafia na listę KRS. Jeśli taka osoba prowadzi działalność gospodarczą, wówczas wierzyciel może mu utrudnić prowadzenie jej. Tu sprawa jest bardzo prosta, gdyż wystarczy aby wierzyciel złożył wniosek o zakazie prowadzenia firmy.

Sprawdzenie wierzytelności kontrahenta

By niedoszło do konieczności przeprowadzenia egzekucji komorniczej, zawsze warto sprawdzić swojego kontrahenta. Wcześniejsze przygotowanie śledztwa badającego faktyczny stan posiadanego majątku może uchronić nas przed utratą pieniędzy. Dane dostępne w KRS i innych źródłach nie są wystarczające, by dogłębnie sprawdzić kontrahenta, należy skorzystać z oferty detektywa. On na podstawie wnikliwych obserwacji dostarczy Ci faktycznych informacji.

Detektyw warszawa w drodze postępowania śledczego zbierze informacje na temat posiadanych długów, historii zobowiązań. Zbada otoczenie kontrahenta, sprawdzi stosunki z innymi kontrahentami i dowiedzie czy kontrahent jest wierzytelny. Dzięki tym informacjom będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy warto z daną osobą nawiązywać współpracę. Dzięki współpracy z biurem detektywistycznym można zminimalizować potencjalne zagrożenie.

Dziś zawieranie stosunków biznesowych często jest niebezpieczne i może narazić nas na utratę majątku, dlatego zanim zdecydujesz się na współpracę z kontrahentem, z którym będziesz zawierać transakcje na wysokie kwoty, lepiej sprawdź, czy nie narażasz siebie na utratę pieniędzy i już wcześniej sprawdź wierzytelność i wypłacalność swojego kontrahenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *