Jak kupić mieszkanie z licytacji komorniczej

Zakup mieszkania jest bardzo dużym wydatkiem, dlatego wiele osób szuka różnych sposobów, które pozwolą im na jak największe oszczędności. Jednym z dostępnych rozwiązań jest zakup takiej nieruchomości z licytacji komorniczej. Zaletą jest często bardzo niska cena, trzeba jednak liczyć się z różnymi zagrożeniami.

Continue reading

Ile wynoszą koszty komornicze

Korzystanie z usług komornika to zazwyczaj ostateczność. Wierzyciele sięgają po tego typu usługi, gdy zostaną wyczerpane wszystkie pozostałe możliwości odzyskania długu. Przed zdecydowaniem się na przekazanie sprawy komornikowi, trzeba między innymi zapoznać się z tak zwanymi kosztami komorniczymi.

Continue reading

Ściąganie zaległych alimentów przez komornika

Alimenty to rodzaj świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Jest to świadczenie regularne i obligatoryjne. Powstaje z powodu tzw. obowiązku alimentacyjnego, który może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa. Zakres alimentów ustala się, biorąc pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego. Niestety nierzadko się zdarza, iż zobowiązany (np. ojciec) uchyla się od płacenia alimentów na rzecz tego uprawnionego (najczęściej dziecka). Continue reading

Jak zostać komornikiem

Zawód komornika sądowego został szczegółowo uregulowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 790). Ustawodawca dokładnie określił kto oraz jak może zostać komornikiem. Powszechnie zawód ten kojarzy się z zajęciem trudnym, a przede wszystkim niewdzięcznym. Ustawa nadaje komornikowi status funkcjonariusza publicznego, posiadającego określone prawa i obowiązki. Komornik sądowy jest organem władzy publicznej, działa przy sądzie rejonowym. Jest ściśle związany z władzą sądowniczą, ale nie jest jego organem. Miejscem pracy komornika jest jego własna kancelaria.

Continue reading

Jak się dogadać z komornikiem

Długi, szczególnie jeżeli mamy ich sporo, to źródło nieustannego stresu, zwłaszcza jeżeli przestajemy nad nimi panować i nie dajemy rady ich spłacać. Co zrobić, jeżeli dowiemy się, że została wobec nas wszczęta egzekucja komornicza? Czy to jednoznacznie oznacza, że poniesiemy koszty nie tylko bezpośrednio związane z naszymi długami, ale także opłaty, które nalicza dla siebie komornik? Jak się dogadać z wierzycielem w takiej sytuacji? Continue reading

Ile zarabia komornik

Z całej puli zawodów realizowanych na naszym rynku pracy, komornik jest jednym z najbardziej nielubianych. Jego zadania oscylują bowiem wokół ściągania części majątków dłużników, którzy uchylają się zapłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych, często na granicy prawa. Mimo wszystko specjalistów z tej dziedziny nie brakuje – na jakie zarobki mogą oni liczyć?

Continue reading

Co może zająć komornik?

Konieczność spłaty piętrzących się zobowiązań finansowych nigdy nie jest sytuacją prostą. Gdy nie udaje nam się dotrzymać kolejnych terminów, musimy liczyć się z nakazami zapłaty i postępowaniami windykacyjnymi. Ostatecznością w takich przypadkach jest interwencja komornika, który może zająć nasz majątek, aby zabezpieczyć spłatę długów.

Pomimo tego, że tego typu interwencja to dla wielu szok, warto dowiedzieć się, co może zabrać komornik, jeżeli zostanie wezwany.

Continue reading