Ściąganie zaległych alimentów przez komornika

Alimenty to rodzaj świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Jest to świadczenie regularne i obligatoryjne. Powstaje z powodu tzw. obowiązku alimentacyjnego, który może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa. Zakres alimentów ustala się, biorąc pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego. Niestety nierzadko się zdarza, iż zobowiązany (np. ojciec) uchyla się od płacenia alimentów na rzecz tego uprawnionego (najczęściej dziecka).

Unikanie płacenia – zaległe alimenty

Zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego, popełnia przestępstwo ten, kto uporczywie uchyla się od ciążącego na nim obowiązku alimentacji, a w konsekwencji naraża osobę uprawnioną na brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W przytoczonym artykule ważne jest słowo „uporczywie”. Zdaniem sądów to zachowanie długotrwałe, powtarzalne, mające cechę złej woli oraz nieustępliwości. Dłużnik – pomimo wielu argumentów – podtrzymuje swoje stanowisko przez dłuższy czas. Dłuższy czas rozumie się co najmniej 3 miesiące, płacenie nieregularne oraz w kwotach znacznie niższych od należnych.

Zaległe alimenty – jak je skutecznie ściągnąć?

W ściganiu nierzetelnego dłużnika pomoże komornik. Pierwszym krokiem jest posiadanie odpisu wyroku. Wyrok, czyli tytuł wykonawczy zasądzający alimenty z urzędu opatrzony jest klauzulą wykonalności i doręczony wierzycielowi. W przypadku alimentów dla rodzica wychowującego dziecko, komornik podejmie także dochodzenie roszczeń na podstawie ugody pomiędzy rodzicami zawartej przed sądem.

Wszczęcie egzekucji komorniczej wymaga złożenia wniosku o wyegzekwowane alimentów, załączenie oryginalnego wyroku sądu lub ugody z zaopatrzoną w tzw. klauzulę wykonalności oraz jeżeli jest to możliwe podanie informacji na temat dłużnika. Nie ma takiego obowiązku, ale takie informacje mogą pomóc komornikowi w skutecznej egzekucji. Powinny dotyczyć miejsca pobytu, pracy, stan majątku.

Można wybrać dowolnego komornika, zniesiono bowiem ich rejonowy charakter. Osoba uprawniona określa we wniosku ile wynoszą alimenty zaległe wraz z odsetkami. Nie wskazuje ona sposobu ściągania długu, komornik może dokonać egzekucji na wszelkie dopuszczalne prawnie sposoby. Wyłączona zostaje jednak egzekucja z nieruchomości. Orzeczenie sądu jest wykonalne natychmiast, wyrok nie musi być prawomocny.

Uprawnienia komornika

Komornik powinien przeprowadzić wnikliwe dochodzenie w celu ustalenia stanu majątkowego, miejsca zamieszkania oraz wysokości zarobków dłużnika. Może on dokonać egzekucji z rachunku bankowego, egzekucji z dochodów, rent i emerytur, egzekucji z umowy o pracę oraz z umów zlecenia i o dzieło. Możliwa jest również egzekucja z zasiłków z pomocy społecznej i świadczeń o podobnym charakterze.

Zajęte ruchomości podlegają wycenie, a następnie są sprzedawane podczas organizowanych w tym celu licytacji komorniczych. Komornik może skierować wniosek do Policji w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Może także wystąpić z wnioskiem do banku o podanie wysokości środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Dochodzenie o ustalenie dochodów dłużnika powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach najdłuższych co 6 miesięcy. Jeżeli nie będzie rezultatu, komornik powinien złożyć wniosek do sądu o nakazanie ujawnienia majątku przez dłużnika. Jeżeli alimenty zaległe sięgają ponad 6 miesięcy, komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych

3 komentarze do “Ściąganie zaległych alimentów przez komornika

 • 2 grudnia, 2015 o 8:34 am
  Bezpośredni odnośnik

  Gdyby pracodawcy byli uczciwi i nie było tak, że nie ma nad nimi żadnej kontroli, to nie byłoby żadnego problemu. Mój były pracuje po budowach i zawsze na czarno, więc oficjalnie nic nie ma. Samochód na matkę i komornik nic mu nie może zrobić. Dziecko zrobił i ma resztę gdzieś…

  Odpowiedz
 • 4 grudnia, 2015 o 8:46 pm
  Bezpośredni odnośnik

  Kompletnie nie rozumiem dlaczego alimenty musi ściągać komornik. Czy dzisiejsi faceci nie mają już honoru i nie mają poczucia, że to ICH dziecko i trzeba łożyć na jego utrzymanie, a nie kombinować?

  Odpowiedz
 • 4 grudnia, 2015 o 10:02 pm
  Bezpośredni odnośnik

  Takich cwaniaczków, którzy nie chcą płacić za swoje „błędy” to powinni puszczać w skarpetkach. Do końca życia powinni zasuwać na swoje dziecko żeby zapamiętali, że muszą się liczyć z innymi ludźmi, a nie tylko swoją egoistyczną przyjemnością i brakiem konsekwencji Komornik to najmniejsza kara jaka ich powinna spotkać za zostawienie na lidzie matki z dzieckiem.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *