Jak zostać komornikiem

Zawód komornika sądowego został szczegółowo uregulowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 790). Ustawodawca dokładnie określił kto oraz jak może zostać komornikiem. Powszechnie zawód ten kojarzy się z zajęciem trudnym, a przede wszystkim niewdzięcznym. Ustawa nadaje komornikowi status funkcjonariusza publicznego, posiadającego określone prawa i obowiązki. Komornik sądowy jest organem władzy publicznej, działa przy sądzie rejonowym. Jest ściśle związany z władzą sądowniczą, ale nie jest jego organem. Miejscem pracy komornika jest jego własna kancelaria.

Continue reading