Ściąganie zaległych alimentów przez komornika

Alimenty to rodzaj świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których zobowiązane są inne osoby fizyczne. Jest to świadczenie regularne i obligatoryjne. Powstaje z powodu tzw. obowiązku alimentacyjnego, który może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa oraz małżeństwa. Zakres alimentów ustala się, biorąc pod uwagę potrzeby uprawnionego oraz możliwości zobowiązanego. Niestety nierzadko się zdarza, iż zobowiązany (np. ojciec) uchyla się od płacenia alimentów na rzecz tego uprawnionego (najczęściej dziecka). Continue reading